Şcoala „Dimitrie A. Sturdza” Iaşi

– trecut şi prezent – 

2

        Situată la poalele uneia dintre cele şapte coline ale Iaşilor, pe locul numit la sfârşitul secolului al XVI-lea „Galatia” , iar în secolul al XVII-lea „mai jos de târgul Iaşi” , în vecinătatea locului în care toţi călătorii dinspre Ţarigrad sau Galaţi făceau un popas înainte de a ajunge în Iaşi, iar domnitorii noi ai Moldovei simţeau nevoia de a se opri, Şcoala „Dimitrie A. Sturdza” Iaşi este vegheată de mănăstirile Frumoasa şi Cetăţuia, „martori de bună-credinţă a vieţei vremurilor trecute, cari ne-ar putea spune multe lucruri ce au văzut petrecându-se în ţarina şi apropierea Iaşului, sau sub zidurile lor chiar, dacă păreţii singuri ce au mai rămas din vechime nu ar fi muţi şi nemişcători” .
           Deschisă parcă prevestitor la 1 septembrie 1989 şi hărăzită să semene lumină în mintea celor care-i vor călca pragul, cea mai nouă şcoală din Iaşi, numită mai întâi Şcoala Nr. 43, la 20 octombrie 1990 avea să fie prima şcoală sfinţită de Înalt Preasfinţitul Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.
       În urma Deciziei nr. 59 din 15 aprilie 1994 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, prin care şcolile generale şi liceele au primit, în locul numerelor, numele unor personalităţi istorice, culturale sau ştiinţifice, Şcoala Nr. 43 a devenit Şcoala „Dimitrie A. Sturdza” Iaşi, întrucât în curtea Mănăstirii Frumoasa din apropierea şcolii sunt înmormântaţi descendenţi ai uneia dintre cele mai vechi şi ilustre familii româneşti cu mari contribuţii la istoria României, familia Sturdza.
         Sub semnul binecuvântării divine de la începuturi, în fiecare an pe 26 octombrie, de ziua Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Şcoala „Dimitrie A. Sturdza” din Iaşi îşi serbează ziua. Cu această ocazie, prin activităţi diverse, se consfinţeşte legătura cu înaintaşii, cu istoria locului şi se reaprinde speranţa că dascălii şcolii dintre Cetăţuia şi Frumoasa vor zidi în sufletele elevilor o cetăţuie frumoasă, purtătoare de valori perene.